Công đoàn

Thí sinh được mang gì vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2023?

“Điều chỉnh nhằm siết chặt kỷ luật”

Quy chế sửa đổi, bổ sung cũng có một số điều chỉnh liên quan với nhân sự của hội đồng ra đề thi. Cụ thể, quy định mới là người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là công chức, viên chức ngành giáo dục hoặc các viện nghiên cứu; giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục.

Mỗi bài thi/môn thi có một tổ ra đề thi gồm tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi.

Ủy viên, thư ký, người làm nhiệm vụ về tin học – kỹ thuật trong hội đồng ra đề thi là công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong đó ủy viên thường trực là công chức thuộc Cục Quản lý chất lượng.

Quy chế mới cũng có một số điều chỉnh quy định cụ thể hơn về việc bố trí, quản lý, kiểm soát với một máy điện thoại cố định hoặc di động, máy tính kết nối Internet được sử dụng ở hội đồng thi phục vụ công tác thi nhưng đảm bảo không sử dụng sai mục đích.

Quy chế cũng quy định chặt chẽ hơn về các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật ở các khâu sao in đề thi, bảo quản đề thi, bộ phận làm phách, bảo quản bài thi và chấm thi.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến

Một số nội dung cụ thể liên quan tới việc đăng ký dự thi, dự thi tốt nghiệp THPT sẽ được quy định tại Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2023 ban hành trong thời gian tới. Nhưng theo ông Huỳnh Văn Chương – cục trưởng Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo thì bộ chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin mạnh hơn ở các khâu của kỳ thi, trong đó có việc đăng ký dự thi trực tuyến.

Thông tin của thí sinh, bao gồm các thông tin về ưu tiên khu vực, đối tượng kèm theo minh chứng cũng được cập nhật từ khâu đăng ký dự thi. Dữ liệu chinh xác của thí sinh trên hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc tuyển sinh sau này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 về cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Theo đó, thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT vẫn bắt buộc phải thi 4/5 bài thi, gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Trong đó, bài thi ngữ văn theo hình thức tự luận. Các bài thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm.

Ngoài mục đích xét tốt nghiệp THPT, là cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học phổ thông, kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn được sử dụng là một trong những phương thức xét tuyển đại học, cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non.