TT
Hình đại diện / Mã viên chức Thông tin Chức vụ Năm vào ngành-trường Trình độ đào tạo Hình thức tuyển Đảng viên NN TIN Chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ Phân công nhiệm vụ  

Ghi chú

 

Phụ trách Giảng dạy (GV) hoặc công việc (NV)
     1 52000739000003 Quách Nguyễn Huyền Trân

Năm sinh: 19/01/1970

ĐTDĐ: 0905473203

0914611647

Email: quachtrannh@gmail.com

CMND: 211309730

Hiệu trưởng 1992

1995

 

ĐHSP BC Bí thư chi bộ B ƯD CNTT cơ bản CN QLGD

 

TC LLCT_HC

PHỤ TRÁCH CHUNG Văn GVDG

Cấp trường

     2 52000739000005 Vương Trường Quân

Năm sinh: 05/12/1972

ĐTDĐ: 0914 157 398;

0972 647 068

Email: to.khtn@gmail.com

CMND: 211359338

 

Phó Hiệu trưởng 1995

1995

ĐHSP BC Phó

Bí thư

chi bộ

B1 ƯD CNTT cơ bản TC LLCT_HC PHỤ TRÁCH CM Lý-CN GVDG cấp tỉnh
     3 52000739000004 Nguyễn Văn Vinh

Năm sinh: 28/03/1971

ĐTDĐ: 0905967697

Email: vinhvietvuong@gmail.com

CMND: 215056021

Phó Hiệu trưởng 1995

1995

ĐHSP BC Chi ủy viên B B CN QLGD,

 

TC LLCT_HC

PHỤ TRÁCH QLHS Toán GVDG

Cấp trường

 

I.         GIÁO VIÊN

1. TỔ LÝ, HÓA, SINH, CN