Kế hoạch

Nỗi băn khoăn của phụ huynh khi con chọn ngành, chọn trường

Con mới là người sống với nghề Con cái là sự tiếp nối của cha mẹ. Tư tưởng này được thể hiện ngay cả trong việc hướng con đến với nghề mà cha mẹ yêu thích hoặc mong muốn. Điều này thường được giải thích ở khía cạnh ch...