Tin tức

Hồ sơ đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào 10

Danh sách hồ sơ đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, năm học 2024 – 2025. Học sinh nộp hồ sơ kiểm tra, nếu có sai sót so với quá trình đăng ký báo về bộ phận tuyển sinh nhà trường (phòng Phó Hiệu trưởng).

Thời gian đăng ký hồ sơ trực tuyến vẫn tiếp tục cho đến 17 giờ 00 phút, ngày 7 tháng 7 năm 2024.

(Cập nhật hồ sơ tính đến thời điểm 10 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 7 năm 2024)

BAN TUYỂN SINH

Danh_sach_dang_ky_du_thi_2024