Tin tức

Danh sách đăng ký xét tuyển vào 10 (câp nhật lần 2)

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 nhà trường cập nhật danh sách hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025. Danh sách này được cập nhật tính đến 17g00 phút ngày 06/7/2024. Thời hạn kết thúc đăng ký nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 của nhà trường sẽ kết thúc vào lúc 17g00 phút, ngày 7/7/2024. Học sinh trong vùng tuyển sinh chưa đăng ký chú ý để thực hiện đúng thời gian quy định.

Danh sách hồ sơ đã đăng ký xét tuyển tính đến thời điểm 17g00 phút, ngày 06/7/2024.

DS_dang_ky_xet_tuyển_Nguyễn Huệ